O firme

Mestské lesy Krompachy s.r.o.

Trangusova 9.

Krompachy

053 42

telefón: 053/447 10 36

e-mail: mlkrompachy@gmail.com

Odborný lesný hospodár a konateľ: Ing. Michal Tkáč