Mestské lesy Krompachy | Povinne zverejňované dokumenty
Číslo Predmet Dodávateľ Suma Súbor Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
202202004 GPS monitorovaci systém GPS Dozor TVL s.r.o. 42,00 TVLs.r.o.-fa.pdf 12.01.2022 18.01.2022
202202002 E-jedálne kupóny UP Déjeuner s.r.o. 248,40 UPDéjeunerfa.pdf 05.01.2022 17.01.2022
202202003 Nájom budova Mesto Krompachy 151,96 M.Krompachy-fa.pdf 04.01.2022 17.01.2022
202202001 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.skfa.pdf 01.01.2022 05.01.2022