Mestské lesy Krompachy | Povinne zverejňované dokumenty
Číslo Predmet Dodávateľ Suma Súbor Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
202102113 Rúry oceľové Askony export-import s.r.o. 1104.18 Askony-fak2.pdf 16.09.2021 22.09.2021
202102112 Visiace zámky,kľúče KEYmax s.r.o. 629,98 KEYmax s.r.o.-fa.pdf 13.09.2021 17.09.2021
202102108 E-jedálne kupóny UP Déjeuner s.r.o. 248,40 UP Déjeuner-fak9.pdf 07.09.2021 10.09.2021
202102109 Nájom lesy Mesto Krompachy 350,00 Mesto Krompachy-nájom les.IIIQfa.pdf 03.09.2021 13.09.2021
202102110 Nájom budova Mesto Krompachy 151,96 M.Krompachy - fa9.pdf 03.09.2021 13.09.2021
202102107 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa9.pdf 01.09.2021 10.09.2021
202102101 Výkon opr.osoby RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa8.pdf 31.08.2021 07.09.2021
202102102 PHM SK-fuel s.r.o. 206,76 Skfuel-fa9.pdf 31.08.2021 07.09.2021
202102103 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 2436,00 Šperňák M.-fa8.pdf 31.08.2021 09.09.2021
202102104 Ťažba,približ.,manipulácia Beľuš s.r.o. 2156,63 Beľuš s.r.o. -fa3.pdf 31.08.2021 09.09.2021
202102106 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 448,00 Džadžan P.-fa8.pdf 31.08.2021 10.09.2021
202102100 Lesnícka činnosť František Mica čl.IV. zmluvy Mica František-fa1.pdf 30.08.2021 31.08.2021
202102105 Nakládka drevnej hmoty Ľubomír Čech 213,90 Čech Ľ.-fa5.pdf 30.08.2021 10.09.2021
202102099 Telefon Slovak Telekom 77,08 S.Telekom-fa8.pdf 21.08.2021 24.08.2021
202102097 E-jedálne kupóny UP Déjeuner s.r.o. 272,40 UP Déjeuner-fak8.pdf 03.08.2021 10.08.2021
202102098 Nájom budova Mesto Krompachy 151,96 M.Krompachy - fa8.pdf 02.08.2021 11.08.2021
202102096 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa8.pdf 01.08.2021 10.08.2021
202102092 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 512,00 Džadžan P.-fa7.pdf 31.07.2021 02.08.2021
202102094 PHM SK-fuel s.r.o. 233,32 Skfuel-fa8.pdf 31.07.2021 05.08.2021
202102095 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 3393,60 Šperňák M.-fa7.pdf 31.07.2021 09.08.2021
202102093 Výkon opr.osoby RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa7.pdf 30.07.2021 02.08.2021
202102091 Telefon Slovak Telekom 52,26 S.Telekom-fa7.pdf 21.07.2021 26.07.2021
202102090 Zemné práce Stars Excavate Works s.r.o. 1573,20 Stars Excavate Works -fa6.pdf 09.07.2021 15.07.2021
202102087 E-jedálne kupóny UP Déjeuner s.r.o. 232,40 UP Déjeuner-fak7.pdf 02.07.2021 12.07.2021
202102088 GPS monitorovaci systém GPS Dozor TVL s.r.o. 42,00 TLV s.r.o.-fa02.pdf 02.07.2021 09.07.2021
202102086 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa7.pdf 01.07.2021 12.07.2021
202102089 Nájom budova Mesto Krompachy 151,96 M.Krompachy - fa7.pdf 01.07.2021 09.07.2021
202102078 PHM SK-fuel s.r.o. 293,82 Skfuel-fa7.pdf 30.06.2021 02.07.2021
202102080 Výkon opr.osoby RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa6.pdf 30.06.2021 06.07.2021
202102081 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 640,00 Džadžan P.-fa6.pdf 30.06.2021 08.07.2021
202102082 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 2738,40 Šperňák M.-fa6.pdf 30.06.2021 08.07.2021
202102083 Zemné práce Stars Excavate Works s.r.o. 2842,80 Stars Excavate Works -fa5.pdf 30.06.2021 09.07.2021
202102084 Ťažba,približ.,manipulácia Beľuš s.r.o. 7920,00 Beľuš s.r.o. -fa1.pdf 30.06.2021 09.07.2021
202102085 Ťažba,približ.,manipulácia Beľuš s.r.o. 2400,00 Beľuš s.r.o. -fa2.pdf 30.06.2021 09.07.2021
202102079 Nákladka drevnej hmoty Ľubomír Čech 201,48 Čech Ľ.-fa4.pdf 29.06.2021 06.07.2021
202102077 Telefon Slovak Telekom 51,99 S.Telekom-fa6.pdf 21.06.2021 25.06.2021
202102076 Kancelárske potreby Urban Green 54,80 Urban Green-fa.pdf 18.06.2021 21.06.2021
202102075 Internet Kromsat s.r.o. 29,88 Kromsat s.r.o- fa2.pdf 04.06.2021 14.06.2021
202102074 E-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 272,40 Up Slovensko - fak6.pdf 02.06.2021 14.06.2021
202102072 Nájom lesy Mesto Krompachy 350,00 Mesto Krompachy-nájom les.IIQfa.pdf 01.06.2021 11.06.2021
202102073 Nájom budova Mesto Krompachy 151,96 M.Krompachy - fa6.pdf 01.06.2021 11.06.2021
202102065 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 608,00 Džadžan P.-fa5.pdf 31.05.2021 11.06.2021
202102066 Výkon opr.osoby RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa5.pdf 31.05.2021 11.06.2021
202102067 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 2133,60 Šperňák M.-fa5.pdf 31.05.2021 11.06.2021
202102068 PHM SK-fuel s.r.o. 148,46 Skfuel-fa6.pdf 31.05.2021 11.06.2021
202102069 Zemné práce Stars Excavate Works s.r.o. 435,00 Stars Excavate Works -fa3.pdf 31.05.2021 11.06.2021
202102070 Zemné práce Stars Excavate Works s.r.o. 787,50 Stars Excavate Works -fa4.pdf 31.05.2021 11.06.2021
202102071 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa6.pdf 31.05.2021 11.06.2021
202102064 Rúry oceľové Askony export-import s.r.o. 1184,04 Askony-fak.pdf 27.05.2021 01.06.2021
202102063 Telefon Slovak Telekom 51,99 S.Telekom-fa5.pdf 21.05.2021 27.05.2021
202102062 Webles Forest SK,a.s. 193,19 Foresta-fa.pdf 20.05.2021 26.05.2021
202102060 Kancelárske potreby Printmania s.r.o. 53,90 Printmania-fa.pdf 19.05.2021 21.05.2021
202102061 Kvetináče Terra Group Boguslaw Albinowski 1124,75 Terra group -fa.pdf 17.05.2021 25.05.2021
202102059 Oprava motor. vozidlo Emil Neupauer-autoservis 542,39 Autoservis-Neupauer-fa4.pdf 15.05.2021 17.05.2021
202102058 Softvér upgrade MRP-Company 92,35 MRP Company.-fa.pdf 11.05.2021 13.05.2021
202102056 Oprava motor. vozidlo Emil Neupauer-autoservis 151,68 Autoservis-Neupauer-fa3.pdf 05.05.2021 11.05.2021
202102057 Nájom budova Mesto Krompachy 151,96 M.Krompachy - fa5.pdf 05.05.2021 11.05.2021
202102055 E-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 260,40 Up Slovensko - fak5.pdf 04.05.2021 11.05.2021
202102054 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa5.pdf 01.05.2021 10.05.2021
202102048 Výkon opr.osoby RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa4.pdf 30.04.2021 04.05.2021
202102049 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 352,00 Džadžan P.-fa4.pdf 30.04.2021 04.05.2021
202102050 PHM SK-fuel s.r.o. 211,70 Skfuel-fa4.pdf 30.04.2021 04.05.2021
202102053 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 2 385,60 Šperňák M.-fa4.pdf 30.04.2021 10.05.2021
202102051 Zemné práce Stars Excavate Works s.r.o. 986,00 Stars Excavate Works -fa1.pdf 28.04.2021 05.05.2021
202102052 Zemné práce Stars Excavate Works s.r.o. 3596,00 Stars Excavate Works -fa2.pdf 28.04.2021 05.05.2021
202102047 Telefon Slovak Telekom 51,99 S.Telekom-fa4.pdf 21.04.2021 26.04.2021
202102046 Nájom budova Mesto Krompachy 151,96 M.Krompachy - fa4.pdf 07.04.2021 14.04.2021
202102045 E-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 248,40 Up Slovensko - fak4.pdf 06.04.2021 13.04.2021
202102044 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa4.pdf 01.04.2021 12.04.2021
202102041 Výkon opr.osoby RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa3.pdf 31.03.2021 08.04.2021
202102042 PHM SK-fuel s.r.o. 310,49 Skfuel-fa3.pdf 31.03.2021 08.04.2021
202102043 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 772,80 Šperňák M.-fa3.pdf 31.03.2021 09.04.2021
202102038 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 416,00 Džadžan P.-fa3.pdf 31.03.2021 07.04.2021
202102039 Oprava motor. vozidlo Emil Neupauer-autoservis 101,74 Autoservis-Neupauer-fa2.pdf 26.03.2021 07.04.2021
202102037 Lesnícke potreby Michal Dlouhý 157,90 Michal Dlouhý-fa2.pdf 25.03.2021 01.04.2021
202102036 Telefon Slovak Telekom 51,99 S.Telekom-fa3.pdf 21.03.2021 23.03.2021
202102040 Nákladka drevnej hmoty Ľubomír Čech 170,94 Čech Ľ.-fa3.pdf 18.03.2021 07.04.2021
202102035 Internet Kromsat s.r.o. 29,88 Kromsat s.r.o- fa.pdf 04.03.2021 09.03.2021
202102032 E-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 284,40 Up Slovensko - fak3.pdf 02.03.2021 09.03.2021
202102031 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa3.pdf 01.03.2021 09.03.2021
202102033 Nájom budova Mesto Krompachy 149,13 M.Krompachy - fa3.pdf 01.03.2021 09.03.2021
202102034 Nájom lesy Mesto Krompachy 350,00 Mesto Krompachy-nájom les.fa.pdf 01.03.2021 09.03.2021
202102026 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 512,00 Džadžan P.-fa2.pdf 28.02.2021 03.03.2021
202102029 PHM SK-fuel s.r.o. 152,34 Skfuel-fa2.pdf 28.02.2021 08.03.2021
202102030 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 1848,00 Šperňák M.-fa2.pdf 28.02.2021 08.03.2021
202102027 Nákladka drevnej hmoty Ľubomír Čech 288,72 Čech Ľ.-fa2.pdf 26.02.2021 03.03.2021
202102028 Výkon opr.osoby RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa2.pdf 26.02.2021 08.03.2021
202102024 Autorohože MV Aurigema s.r.o. 33,50 Aurigema s.r.o.-fa.pdf 24.02.2021 26.02.2021
202102022 Oprava príves.vozík Emil Neupauer-autoservis 722,20 Autoservis-Neupauer-fa.pdf 23.02.2021 25.02.2021
202102023 Komunálny odpad Mesto Krompachy 171,60 Mesto Krompachy-kom.odpad fa.pdf 23.02.2021 25.02.2021
202102021 Telefon Slovak Telekom 51,99 S.Telekom-fa2.pdf 21.02.2021 25.02.2021
202102020 ND Nissan Patrol MsLaM SP.Vlachy 172,20 MsLaM Spišské Vlachy - fa.pdf 19.02.2021 22.02.2021
202102025 Lesnícka činnosť Fajth PD,s.r.o. 883,08 Fajth PD- fa2.pdf 12.02.2021 26.02.2021
202102017 E-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 248,40 Up Slovensko - fak2.pdf 04.02.2021 09.02.2021
202102018 Nájom budova Mesto Krompachy 149,13 M.Krompachy - fa2.pdf 03.02.2021 09.02.2021
202102019 Pracovná zdravotná služba Medison s.r.o. 114,00 Medison- fa.pdf 03.02.2021 15.02.2021
202102016 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa2.pdf 01.02.2021 09.02.2021
202102010 Lesnícka činnosť Pavol Džadžan 416,00 Džadžan P.-fa1.pdf 31.01.2021 01.02.2021
202102014 PHM SK-fuel s.r.o. 191,49 Skfuel-fa.pdf 31.01.2021 05.02.2021
202102015 Ťažba,približ.,manipulácia Miroslav Šperňak 1545,60 Šperňák M.-fa1.pdf 31.01.2021 09.02.2021
202102011 Výkon opráv.osoby v RPVS Puchala, Slávik 60,00 Puchalla,Slávik - fa.pdf 29.01.2021 01.02.2021
202102012 Nákladka drevnej hmoty Ľubomír Čech 467,40 Čech Ľ.-fa1.pdf 29.01.2021 01.02.2021
202102013 Lesnícka činnosť Daniel Kubovčík 970,20 Kubovčík D.-fa.pdf 28.01.2021 04.02.2021
202102006 Telefon Slovak Telekom 58,89 S.Telekom-fa1.pdf 21.01.2021 25.01.2021
202102009 Lesnícka činnosť Fajth PD,s.r.o. 480,00 Fajth PD- fa1.pdf 21.01.2021 29.01.2021
202102008 Členský príspevok Združenie obecných lesov SR 227,00 ZOL SR - fa.pdf 20.01.2021 26.01.2021
202102004 Predplatné Lesmedium SK s.r.o. 24.00 Lesmedium.sk - fa.pdf 15.01.2021 21.01.2021
202102005 Lesnícke potreby Michal Dlouhý 280,31 Michal Dlouhý-fa.pdf 15.01.2021 21.01.2021
202102007 Nájom budova Mesto Krompachy 149,13 M.Krompachy - fa1.pdf 15.01.2021 25.01.2021
202102003 GPS monitorovaci systém GPS Dozor TVL s.r.o. 42,00 TLV s.r.o.-fa01.pdf 06.01.2021 11.01.2021
202102002 E-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 236,40 Up Slovensko - fak1.pdf 05.01.2021 11.01.2021
202102001 Výkon zodp.osoby GPDR Osobnyudaj.sk 54,00 Osobnyudaj.sk - fa1.pdf 01.01.2021 11.01.2021